Picioruș articulat pentru piping, dreapta

P69RH (R36069H)

Picioruș pentru piping – dreapta

Picioruș articulat pentru piping, stânga

P69LH (L36069)

Picioruș pentru piping – stânga

Picioruș cu canal pentru piping, dreapta

P31C (12435R)

Picioruș pentru piping – dreapta

Picioruș cu canal pentru piping, stânga

P301C (31358L)

Picioruș pentru piping – stânga

Picioruș cu canal pentru piping, dreapta

P69R (36069R)

Picioruș pentru piping – dreapta

Picioruș articulat pentru piping, stânga

P69L (36069L)

Picioruș pentru piping – stânga

Picioruș cu canal dublu pentru pipping

P69D (36069DG)

Picioruș pentru dublu-piping

Picioruș special cu canal pentru piping

P37M

Picioruș pentru piping – binder

Picioruș pipping pentru mașină casnică

H15-69HL

Picioruș pentru piping – casnică