Supapă mecanică superioară

H37M

679

Supapă mecanică inferioară

P33M

681

Supapă mecanică inferioară

P34M

681.A

Supapă pneumatică superioară

H37PN

678

Supapă pneumatică inferioară

HM P33

680

Supapă pneumatică inferioară

HM P34

680.A